Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Máire Geoghegan-Quinn, EU:s nya forskningskommissionär. Foto: EU
Förutsättningarna för att förverkliga visionen om ett sammanhållet forskningsområde i Europa har aldrig varit bättre, nu när EU med sin nya tillväxtstrategi, ...
Bengt Kasemo, professor i fysik, Chalmers. Foto: Jan-Olov Yxell
Hårdare krav på öppenhet ska göra forskningen mer tillgänglig och bidra till hårdare granskning. Men blir forskningen lättare att förstå för det? Och kan ...
Bild på Joakim von Anka.  Foto: Jan Wikner
Universiteten använder inte alla pengar som kommer in till forskningen. Summan oförbrukade medel har på senare år ökat starkt och är uppe i elva miljarder ...
örter som används för att bota s.k gsisi siknis i Nicaragua. Foto:  Johan Wedel
De nio projekten i Vetenskapsrådets forskningsprogram Kultur och hälsa har spänt över ett brett fält och inbegripit såväl estetiska ämnen som psykologi, ...