Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Innehåll nr 3 2003
false
Är lyrik finare än astronomi? Väger skönlitteratur tyngre än böcker om bioteknik? Oavsett svaret är en sak klar - det finns ett starkt sug efter populärvetenskaplig ...
false
Patrik Krieger och Lisen Kullman är doktorer inom sina respektive forskningsområden. Patrik Krieger fick nyligen ett postdoktorstipendium och åker till ...
false
Finansiärer och informatörer måste samordna sig och prata med varandra. Finansiärerna kan ställa större krav. Allt fler forskare ser fördelar med att kommunicera ...
false
Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) satsar på samverkansprojekt mellan forskare från universitet och högskolor. Det är ett sätt att stärka forskning ...