Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
false
Vetenskapsrådets förslag att lokala ombudsmän ska granska misstankar om forskningsfusk har fått ett blandat mottagande. Flera instanser menar att ett ombudsmannasystem ...
false
Svenskar och finländare har en lång tradition av att samarbeta över nationsgränsen. Det har varit en av utgångspunkterna för ett omfattande forskningsprogram, ...
Iskärna
Få har undgått att höra talas om hur koldioxidutsläppen förmodas påverka jordens medeltemperatur. Risken är stor för genomgripande klimatförändringar redan ...
Kineksik storstad
Kina är på frammarsch som forskningsnation. Stora investeringar görs och planer finns på att locka hem flera av de tusentals forskare och professorer som ...