Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
false
Vetenskapsrådet har beslutat att anslå 220 miljoner kronor under en femårsperiod till så kallade starka forskningsmiljöer. Utlysningen tillkännages bland ...
false
Fem frågor till Bertil Andersson, tidigare rektor vid Linköpings universitet och sedan årsskiftet ny generaldirektör för European Science Foundation, ESF, ...
false
Efter en rad barnsjukdomar är nu Vetenskapsrådet på väg åt rätt håll. Huvuduppgiften, att stödja grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet, har myndigheten ...
false
Ledande forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har för lite sammanhängande tid forskning eftersom andra uppgifter tar så mycket av deras tid. Nu ...