Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Människor i skyddskläder
Nu ställer tunga forskningsfinansiärer ökade krav på effektivitet och samordning när det gäller resurserna vid landets största renrum - högkvalificerade ...
Ulf P Lundgren
Utbildningsvetenskapliga kommitténs nuvarande huvudsekreterare, Berit Askling, avgår med pension den 30 juni. Hon efterträds av Ulf P Lundgren, som vill ...
false
Den globala konkurrensen sätter press på universitet och finansiärer att koncentrera resurserna, med allt knepigare urvalsproblem som följd. Forskningens ...
Arne Johansson
Den 1 juli tillträder Arne Johansson som huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet. Den blivande huvudsekreteraren är ...