Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Forskare
Att få Vetenskapsrådets anställning som forskare ger en bas av trygghet. Inte bara för forskaren själv, utan för hela forskargruppen. Anställningarna är ...
Madeleine Leijonhufvud
Vid årsskiftet mister Vetenskapsrådet en av sina starkaste profiler. Madeleine Leijonhufvud, biträdande generaldirektör och chef för avdelningen för forskningspolitiska ...
false
Att gå igenom alla ansökningar som kommer in till Vetenskapsrådet är ett digert arbete. Huvuddelen av det står ledamöterna i Vetenskapsrådets närmare 50 ...
Sylvia Benckert
När målet är att skolan ska passa alla elever och allt fler ska läsa vidare på högskolan, ställs nya krav på undervisningen. Ämnesdidaktisk forskning behövs ...