Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
portfölj
Ge universitet och högskolor direkta statsanslag för att samverka med omvärlden och se till att samverkansarbete blir meriterande vid tillsättning av tjänster, ...
Gunnel Gustafsson
En stark chef med jävlar anamma, men också inkännande och ödmjuk. En effektiv och hårt arbetande person med stort internationellt kontaktnät och gott anseende ...
Hjärna
Se hjärnan! är det manande namnet på en utställning och en webbplats där de senaste rönen inom hjärnforskningen presenteras. På varje ort där vandringsutställningen ...
Fönster
Vetenskapsrådet är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att under året verka för att stärka designens ställning i samhället. Ett av Vetenskapsrådets ...