Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Nanoskog
I den forskningspolitiska propositionen ökas de statliga anslagen till forskning och forskarutbildning med totalt 2,34 miljarder kronor under de kommande ...
Naila Kabeer
Ett år utan krav. Ett år att helt få ägna sig åt den egna agendan, och samtidigt få möjligheten att uppleva hur det är att leva i Sverige. Ett stort privilegium ...
Möte
Samstämmigheten var stor om hur viktigt det är att göra forskningen synligare och förbättra kommunikationen mellan forskare och allmänhet. Hur vi ska nå ...
Flygfoto
Svenska forskningsfinansiärer intensifierar lobbyarbetet för att få neutronkällan ESS placerad i Lund. Men frågan om en svensk placering är långt ifrån ...