Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Kvinna som läser
Vetenskapsrådet bör bli huvudman för en nationell tjänst som inom samhälls- och humanvetenskaperna har hand om informationsförmedling, rådgivning, internationella ...
Erik Hagersten
Tre månader har gått sedan regeringen lade fram sin forskningsproposition. Forska har talat med några ledamöter i Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer ...
false
Vetenskapsrådet bjöd i maj in till samråd kring forskningsrådens långsiktiga stöd till universitetens och högskolornas strategiska forskningssatsningar. ...
Ungdomar
AE Super Maximus 2025 är skor du kan ha från födseln till döden. De växer med fötterna, slits inte och anpassar sig efter den sport som utövas. Skorna ...