Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Blomma
En samling över jordens alla arter byggs upp inom det jättelika projektet GBIF. Vetenskapsrådet representerar Sverige i uppbyggnaden av denna databas, ...
Maskindelar
I juni ska Sveriges första långsiktiga plan för forskningsinfrastruktur vara klar. Inför detta har Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer, ...
Karin Forsberg Nilsson
Just nu pågår ett arbete med att se över de lagar och regler som gäller för användningen av försöksdjur. Företrädare för forskarsamhället är oroliga för ...
Ann Catrin
Fram till den första december kan universitet och högskolor lämna in ansökningar till Linnéstödet och Berzelius Center. Ett intensivt arbete med att förbereda ...