Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Estetisk kultur i skola och lärarutbildning

Den 5 oktober arrangerade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté ett seminarium med temat: Vad är forskning kring estetisk kultur och hur kan olika estetiska uttrycksformer användas för att beskriva och analysera skolan?

Estetik är ett område som visat sig vara eftersatt i forskningen kring skolan. Tanken med seminariet var att stimulera till en bred diskussion om hur olika kommunikationsformer utvecklas och används i skola och lärarutbildning, och på sikt få igång forskning kring potentialen i estetisk verksamhet. Läs en dokumentation av seminariet.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2008-04-14