Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Svårare få fast jobb även för rådsforskare

Rådsforskare är en välmeriterad och priviligerad grupp i forskarsamhället. Men även för dem har det blivit svårare att få fast anställning. Det visar en enkät som Vetenskapsrådet gjort.
Vetenskapsrådets rådsforskartjänster är till för att stödja nya spännande områden och ge lovande forskare en chans att etablera sig och bygga upp egna forskargrupper. De som kommer ifråga för tjänsterna har höga meriter och ofta en anställning som forskarassistent bakom sig. Som rådsforskare får de heltidsfinansiering under sex år*.

En enkät som Vetenskapsrådet genomfört visar att det blivit allt svårare att få fast tjänst efter avslutad rådsforskaranställning. Av 90 tillfrågade svarade 74 personer. Dessa indelades i tre grupper. Bland dem som avslutade sin tjänst åren 1997 till 2000 ansåg 94 procent att anställningstryggheten var god eller acceptabel. Siffran var 79 procent för dem som slutade mellan 2001 och 2003 och ännu lägre för dem som slutade år 2004.

I den första gruppen hade också fler blivit professorer – 94 procent – vilket delvis kan förklaras med att de haft längre tid på sig att nå sin position. Motsvarande siffra är 66 respektive 67 procent i de andra grupperna.

Mer än hälften av de tillfrågade svarade att de fått inget eller lite stöd från institutionen med karriärplanering.

Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, ser allvarligt på tendensen till allt sämre anställningstrygghet ute på fakulteterna. Däremot anser han inte att enkätresultaten pekar mot att Vetenskapsrådet bör sluta utlysa rådsforskartjänster.

– Men vi kommer att bevaka frågan om anställningstrygghet och föra en dialog med universiteten, säger Arne Johansson.

Läs mer om enkäten om rådsforskare i Vetenskapsrådets nya webbtidning Tentakel, www.tentakel.vr.selänk till annan webbplats, som ges ut av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

* Inom medicin är rådsforskartjänsterna ofta på halvtid. Enkäten gällde dock forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Senast uppdaterad: 2008-04-14