Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
false
Det regelverk som styr hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial upplevs ofta som otydligt av juridiska experter och forskare. Men riksdagens ...
Stol
När konkurrensen om forskningsmedlen hårdnar, ökar kraven på de bedömande och beslutande församlingarnas oväld. Numera tillämpar de flesta statliga finansiärer ...
Människor i snögrotta
År 2007-2008 är det dags för det fjärde internationella Polaråret. Hundratals forskare från olika länder kommer under dessa två år att studera polernas ...
Liisa Hakamies-Blomqvist
NordForsk är forskningsrådet som ska göra nordisk forskning vassare genom att främja samverkan mellan forskare på den nordiska arenan. Nästa år startar ...