Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Torsten Persson
Under de kommande tio åren genomför Vetenskapsrådet en omfattande satsning på infrastruktur och forskning som sker med hjälp av mikrodata. Förbättrad dokumentation, ...
Frøydis Hertzberg
Att studera läroprocesser inom specifika ämnen sysselsätter många utbildningsvetenskapliga forskare. Projekt med stöd från Vetenskapsrådet har nu utvärderats, ...
Vatten
VINNOVA, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet går nu samman om en gemensam utlysning kring forskning om hållbar utveckling. I fokus står klimatfrågor.
Barbara Nozière
EU:s Marie Curieprogram bygger på mobilitet bland forskarna. I det förestående sjunde ramprogrammet kommer just forskarrörligheten att förstärkas och uppmuntras. ...