Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Anna Krook
Möjligheterna att finansiera sitt forskningsprojekt ser väldigt olika ut för forskare inom skilda ämnesområden. Vid Vetenskapsrådet finns olika strategier ...
Abstrakt, handskakning
Å ena sidan ökad medvetenhet kring jämställdhet och fler kvinnliga forskarstuderande. Å andra sidan svårigheter för kvinnor att avancera och därmed få ...
Hans Wigzell
Den första januari 2006 firade Vetenskapsrådet femårsjubileum. Sammanslagningen av fem gamla forskningsråd var en del i en genomgripande omorganisation ...
Lena Andersson
Forskare måste bli mer synliga i debatten, och inte låta irrläror och vanföreställningar stå oemotsagda. Det tycker författaren och debattören Lena Andersson, ...