Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Olle Persson
Är framgång på publiceringsmarknaden alltid lika med vetenskap av hög kvalitet? Forska bad sociologiprofessor Olle Persson, med lång erfarenhet av bibliometrisk ...
Hus
Regeringen har tillsatt en utredning som ska granska de visstidsanställdas situation inom högskolan och ge förslag på hur en mer sammanhållen karriärväg ...
false
Ett av de senaste ärenden som Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen behandlat rör en anmälan om plagiat. Fasta kriterier ...
Diagram
Bilden av Sverige som en forskningsnation som tappat mark under de senaste åren är en myt. Det visar den första stora bibliometriska undersökningen som ...