Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Anneli Pauli
Om en fri och stark grundforskning är en förutsättning för framtida forskningsframgångar — hur organiserar Sverige då bäst finansieringen av denna? Har ...
Bengt H Olsson
Alla kriterier och anvisningar tillgängliga redan vid utlysningen. Bättre återkoppling till forskarna. Så löd två önskemål inför framtiden när första utlysningen ...
Ingegerd Rabow
Intresset för fri tillgång till vetenskapliga resultat ökar stadigt. Nu börjar de första forskningsfinansiärerna kräva publicering med så kallad open access. ...
Henrik Semb
EU:s sjunde ramprogram för forskning begränsar möjligheten att finansiera stamcellsforskning med pengar från EU. Nu ska Vetenskapsrådet på regeringens ...