Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Gunnel Gustafsson
Ansökningar från de kvinnor och män som söker bidrag från Vetenskapsrådet beviljas i stort sett i samma grad. Delar man upp ansökningarna efter område, ...
Barabara Wohlfarth
Vad innebär EU:s nya ramprogram för svensk forskning, och vad krävs av oss på hemmaplan för att vi framgångs-rikt ska ta till vara de möjligheter som programmet ...
Bil
En väl samordnad forskningsinfrastruktur betraktas som en nödvändighet för att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Under hösten har två ...
Marie Rådbo
Vi måste komma ifrån synen på forskning, undervisning och samverkan som tre separata uppdrag. Först då kan forskningskommunikationens status inom den akademiska ...