Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Lars Leijonborg
Nye utbildningsministern Lars Leijonborg vill ge den långsiktiga grundforskningen en större del av forskningspengarna. Han kan också tänka sig att efter ...
Barbara Nozière
Hundratals forskare, svenska och utländska, har under sommaren och hösten granskat de sammanlagt 5 247 ansökningar som kom in vid Vetenskapsrådets stora ...
Bengt Westerberg
Den sista december i år avgår Bengt Westerberg som ordförande för Vetenskapsrådets styrelse. Han har då suttit de sex år som mandatperioden tillåter. Det ...
Karolinska Institutet
Vad händer med den vetenskapliga kvaliteten när en allt större del av forskningen vid de svenska lärosätena bedrivs av oerfarna doktorander? Två nya rapporter ...