Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Talarstol
Nu ska forskare och politiker ges nya möjligheter att träffas och utbyta kunskap. Under arton månader ska Vetenskapsrådet i ett pilotprojekt pröva olika ...
Flyglista
Att samla 25 okoordinerade forskningsländer till en slagkraftig europeiskt forskningsregion är bara början. Det europeiska samarbetsorganet EuroHORCs nye ...
Människor
Om EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling liknas vid en prinsesstårta, skulle nog många betrakta ERC, EU:s nya forskningsråd för grundforskning, ...
Björn von Sydow
Från och med den 1 januari 2007 är många av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd nya. Två mandatperioder, det vill säga sex år, är maximum ...