Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
false
Mötet mellan forskare och konstnärer har inte lett fram till en egen, sammanhållen vetenskaplig metodik, konstaterar den nordiska expertgrupp som genomfört ...
false
Samhällsvetenskapliga forskare flyr den offentliga debatten eftersom politiker missbrukar forskningsresultaten för egna syften. Det hävdade Lars Calmfors, ...
Gunnar Sivertsen
Bibliometri även inom humaniora — går det? I Norge samlas bibliometrisk information från alla discipliner i den nationella databasen DBH (Database for ...
Doktorand
Genomströmningen ser ut att bli tillfredsställande och nya forskningsmiljöer har etablerats på mindre högskolor. Det är två av de positiva omdömen som ...