Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Ann Numhauser-Henning
Sedan ungefär ett år tillbaka pågår två statliga utredningar som kan komma att få stor betydelse för den svenska högskolevärlden. Den ena undersöker hur ...
Martin Bergö
Under våren har Vetenskapsrådet fått in runt 5 400 ansökningar som ska bedömas och rangordnas efter vetenskaplig kvalitet — en omfattande granskning som ...
Gunnel Gustafsson
I mars fick Vetenskapsrådet tillsammans med FAS och Formas regeringens uppdrag att utarbeta forskningsstrategier för perioden 2009-12. Det innebar det ...
Lars Calmfors
Finland hade sin globaliseringsutredning 2004, Danmark sitt globaliseringsråd mellan 2005 — 2006. Nu är det Sveriges tur att samla ett toppskikt av ministrar, ...