Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
E=MC^2
Att forska är att ge sig ut i det okända, att inte vara säker på vad man kommer att finna. Samtidigt förväntas forskare i dag leverera resultat i en jämn ...
false
Misstankar om forskningsfusk ska i framtiden prövas på ett mer rättssäkert och enhetligt sätt. Det är tanken med det förslag för hantering av vetenskaplig ...
false
Genom en så kallad grönbok om ERA (European Research Area) vill den europeiska kommissionen få in förslag om hur Europa kan bli en attraktiv och konkurrenskraftig ...
false
18 institutioner står bakom den forskarskola i designvetenskap som drar i gång under hösten, med bidrag från Vetenskapsrådet. Verksamheten sträcker sig ...