Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
false
Tydligare etiska riktlinjer för alla inblandade. Det efterlyste både föreläsare och åhörare vid Vetenskapsrådets konferens "Etiska perspektiv på kommersialisering ...
Nahid Shahmed
Nu i slutet av året får forskare runt om i landet besked om deras ansökningar till Vetenskapsrådet blivit beviljade eller inte. Arbetet med att sålla fram ...
Peter Schlosser
Arktis och klimatförändringarna var ämnet för en internationell forskarkonferens i höst i Nynäshamn. Konferensen var den första i en serie som Veteskapsrådet, ...
 Lena Gustafsson
Årets upplaga av guiden till forskningsinfrastrukturen innehåller det som den förra saknade: ett svenskt förhållningssätt till de infrastrukturer som Europa ...