Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
David Cox, NIHR Foto: Stefan Borgius
Hur mäter man nyttan av medicinsk forskning? Det är frågan som en internationell expertgrupp brottas med, på uppdrag av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin. ...
Elisabet Nihlfors, huvudsekretare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet
Ska Sverige vara en kunskapsnation måste vi satsa på forskning om lärande. I ett samhälle i förändring behöver vi veta mer om hur det går till när vi lär ...
Gamla stan, Stockholm. Foto: Sarah Plunkett, Sxc
Allt oftare bedöms forskning med kvantitativa, bibliometriska mått. En av de måttstockar som används inom humaniora och samhällsvetenskap är en förteckning ...
Foto: Kamil Astapczyk, Sxc
Tidigare har det konstaterats att svenskar varit framgångsrika när de sökt medel från EU:s ramprogram och att Sverige i pengar mätt fått ut mer av att ...