Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Bild på omslaget av Utredningen Forskningsfinansiering -kvalitet och relevans
Bevara grundstrukturen i den nuvarande organisationen för forskningsfinansiering och skapa en ny beredning inom regeringskansliet för att stärka Sveriges ...
Bild på Lunds universitet. Foto: Mikael Risedal.
Andra omgången av Linnéstöd är klar. Av 105 sökande får 20 miljöer stöd. Miljöerna representerar alla forskningsområden — medicin, natur- och teknikvetenskap ...
Bild på Björn von Sydow. Foto: Annette Andersson.
Vetenskapsrådets styrelse anser att konkurrens och mobilitet är viktigare i den akademiska världen än en sammanhållen karriärväg. Det framgår av remissvaret ...
Bild på Maria Edström. Foto: Kristina Karlberg
Betydligt fler män än kvinnor intervjuas i massmedier, det gäller inte minst bland forskare. I Danmark och USA har kvinnliga expertdatabanker skapats, ...