Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

10 miljoner till tre nya forskarskolor

Tre nya forskarskolor har tilldelats medel från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.
År 2007 tilldelades Vetenskapsrådet, i enlighet med den forskningspolitiska propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/0:80), 10 miljoner kronor extra för ökat stöd till utbildningsvetenskaplig forskning. Detta resulterade i en särskild utlysning av forskarskolor med inriktningarna; utbildning i ett mångkulturellt samhälle och utbildning och miljöfrågor.

De tre nya forskar skolorna är:

• Nationell forskarskola i "Flerspråkighet, litteracitet och utbildning". Forskarskolan som "syftar till att utveckla läraryrkets kunskapsbas och didaktiska kompetens i frågor kring litteracitet eller snarare literacies och lärande utifrån ett flerspråkighetsperspektiv" leds av professor Kenneth Hyltenstam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

• Nationella forskarskolan i ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (limcul). Forskarskolan
som "intresserar sig för hur språkliga resurser används av unga i dagens mångspråkiga samhälle" leds av professor Sangeeta Bagga-Gupta vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

• Nationella forskarskolan för utbildning och hållbar utveckling. Forskarskolan är "tänkt att vara en fortsättning på den svenska forskningen kring miljöundervisning utvecklats genom nätverket Utbildning & Hållbar utveckling finansierat av Vetenskapsrådet sedan 2002" leds av professor Leif Östman vid Institutionen för didaktik, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2008-06-30