Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

89 nya postdoktorer i vår

Av 304 sökande i vårens postdok utlysning beviljades i slutet av maj 89 unga forskare postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige. Totalt satsar Vetenskapsrådet 73 miljoner kronor på postdoktorer under 2008 och under 2009 resulterar den ökade satsningen i 90 miljoner.
Inom ämnesområdena humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap (hsu) sökte 113 forskare de båda bidragsformerna varav 14 beviljades postdoktorstipendier och 11 beviljades anställning som postdoktor i Sverige.

Inom medicin beviljades 20 ansökningar om postdoktorstipendier och 12 ansökningar om anställning som postdok i Sverige. För naturvetenskap och teknikvetenskap (nt) beviljades 20 ansökningar om postdoktorstipendier och 12 ansökningar om anställning som postdok i Sverige. Totalt inkom 84 ansökningar för nt och 107 för medicin.

Jämn könsfördelning


Av de 304 sökande till de båda bidragsformerna var könsfördelningen jämn, 153 män och 151 kvinnor. Av dessa beviljades 47 män och 42 kvinnor medel för postdokstudier.

USA och Storbritannien populärast


Det mest populära landet att tillbringa sin postdokvistelse i är usa, dit 20 personer kommer att åka, följt av Storbritannien (12), Danmark (7), Kanada (5) och Australien (4). En postdoktorstuderande vardera reser till Belgien, Finland, Italien, Nya Zeeland, Tyskland och Österrike.

Flest postdoktorer i Stockholm


Flest anställningar som postdoktor i Sverige får Stockholms universitet, där åtta personer får anställning. Därefter kommer Karolinska institutet med sju och Uppsala universitet med sex anställningar. Lunds universitet med tre anställningar, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kungliga tekniska högskolan, Umeå universitet med två anställningar vardera, sedan Försvarshögskolan, Institutet för framtidsstudier, Ludwiginstitutet, Malmö högskola och Stockholm Environment Institute med vardera en postdokanställning.

Stor skillnad i beviljningsgrad


Vetenskapsrådet utlyser postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige två gånger per år. Nästa utlysning för postdoktorstipendier och anställning som postdok kommer att vara under vecka 27 med deadline den 25 augusti.
Karin Meibrink
Senast uppdaterad: 2008-06-30