Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Elva unga forskare vid svenska värdinstitutioner beviljades ERC-stöd

Bild på Camilla Sjögren. Foto: privat.
— Jag är stolt och glad över en acceptans av min och mina kollegors forskning på en internationell nivå. Att få bidrag från ERC innebär en kvalitetsstämpel och ger en god grund för vår fortsatta forskning, säger Camilla Sjögren, på Institutionen för Cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Hon är en av de elva forskare som bedriver forskning vid svenska värdinstitutioner och som fick bidrag i ERC:s första utlysning Starting Independent Researcher Grants.
European Research Council beviljar cirka 300 unga lovande forskare bidrag. ERC:s första utlysning Starting Independent Researcher Grants blev en succé. Totalt tog rådet emot 9167 projektförslag och efter en hård första gallring fick 559 forskare lämna in en fullständig ansökan. Forskarna blev också kallade till Bryssel för att i intervjuer presentera och försvara sina forskningsprojekt.
— Sverige har arbetat aktivt för bildandet av ett europeiskt forskningsråd. Därför är det väldigt roligt att erc:s första utlysning är en framgång. Både att så många forskare har sökt medel och att rådet har lyckats hantera så många ansökningar, säger Pär Omling, Generaldirektör för
Vetenskapsrådet.

Kvalitet och originalitet ska vara de enda bedömningskriterierna för de världsledande forskare som bereder ansökningarna. Konkurrensen är hård och den som har fått medel från erc anses tillhöra det absoluta toppskiktet inom sina respektive ämnesområden. 11 av dem som passerade nålsögat bedriver forskning vid svenska värdinstitutioner. Fem är verksamma inom ämnesområdet Physics, Mathematics and Engineering, fyra inom Life Sciences och två inom Social Sciences and Humanities. Den totala budgeten för de 300 projekten är 335 miljoner euro. Storleken på de enskilda bidragen varierar mellan 100 000 och 400 000 euro per år i upp till fem år. Nästa utlysning för Starting Independent Researcher Grants öppnar sommaren 2008.

Anna Åhlund
Senast uppdaterad: 2008-06-30