Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Ett år blev till fyra

Efter fyra år lämnar Ulf P. Lundgren utbildningsvetenskapliga kommittén på Vetenskapsrådet.
— Jag skulle stanna ett år men det blev fyra, säger Ulf P. Lundgren som efter sommaren kommer att återgå till att forska på heltid på Pedagogiska institutionen i Uppsala.
— Jag har lärt mig mycket om andra områden här på Vetenskapsrådet. Många diskussioner har varit väldigt värdefulla. Och jag är mycket glad över att Sigbrit Franke numera är ordförande för Utbildningsvetenskapliga kommittén. Men ska man göra ett bokslut så har jag inte lyckats med flera av de mål jag hade när jag kom hit. Det är kanske första gången under mitt yrkesliv.

Eget ämnesråd


Efter femton år som professor i Stockholm och nio år som generaldirektör på Skolverket återvände Ulf P. Lundgren år 2000 till forskningen och en personlig professur vid Uppsala universitet. Fyra år senare blev han huvudsekreterare för Utbildningsvetenskapliga kommittén på Vetenskapsrådet.

— Som myndighetschef på Skolverket byggde jag upp verksamheten, att sedan komma till Vetenskapsrådet och inta en underordnad roll har varit mycket svårare än jag trodde.

Ulf P. Lundgren har under sin tid på Vetenskapsrådet kämpat för att Utbildningsvetenskap ska bli ett ämnesråd.

— Vi lever i ett kunskapssamhälle där utbildning är en drivande ekonomisk kraft. Forskning om lärande och utbildning är vitalt för näringsliv och samhällsliv. Det har varit svårt att få forskningsområdet att erkännas utanför middagstalen.

— I diskussioner om att göra Utbildningsvetenskapliga kommittén till eget ämnesråd betraktas vi ofta som ett område som inte är moget än. Faktum är att de forskare som finansieras från uvk tillhör alla fakulteter undantaget farmacevtiska i Uppsala, vilket innebär att det är forskare som också finansieras från Vetenskapsrådets övriga ämnesråd. Varför de inte är mogna forskare när medlen kommer från uvk övergår mitt förstånd.

Fullt upp


Han är dock övertygad om att området om 20—25 år är stort.

— Inställningen till utbildningsvetenskap har ändrats mycket under de här åren. Intresse för Utbildningsvetenskapliga kommitténs frågor har ökat och genomgår väldigt spännande
förändringar. I Göteborg, Uppsala och Umeå satsar man mycket inom området.

Men nu är det sommar och Ulf P. Lundgren har ett år kvar till pension, men mycket som ska hinnas med under det året.

— Jag ger ut en elektronisk tidskrift, Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, handleder några doktorander, driver ett forskningsprojekt och skriver en lärobok. Till det avslutar jag ett annat forskningsprogram som KK-stiftelsen finansierat i tio år kring lärande och IT. Vi hade en internationell konferens 9 juni och till 2009 års bok och biblioteksmässa kommer vi ut med fyra böcker kring forskning om ITK och lärande.

Pamela Werner
Senast uppdaterad: 2008-06-30
I samband med att Ulf P. Lundgren avgår som huvudsekreterare för Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) tillträder hans efterträdare. Ny huvudsekreterare blir Elisabet Nihlfors som sedan 2004 tjänstgjort som biträdande huvudsekreterare för UVK. Läs mer om henne i nästa nummer av Forska.