Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Euroscience Open Forum i Barcelona

Vartannat år arrangeras Euroscience Open Forum (ESOF). Det är ett forum för forskare, journalister och andra som är intresserade av dialog och debatt kring forskning. Värdskapet för ESOF cirkulerar mellan europeiska länder. I år är det Barcelona, Spanien som står värd. ESOF äger rum den 18—22 juli.

Konferensen är i det närmaste en europeisk motsvarighet till den årliga AAAS Annual Meeting i USA. Eftersom Sverige var med och initierade esof medverkar Vetenskapsrådet. Tillsammans med Fas, Formas och VINNOVA har Vetenskapsrådet en utställning med aktiviteter där det gemensamma temat är hälsofrågor. För mer information och program se www.esof2008.org.

Senast uppdaterad: 2008-06-26