Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Expertgruppen mot oredlighet läggs ned

Misstankar om fusk och oredlighet i svensk forskning borde hanteras i en fristående instans. I ett brev till Utbildningsdepartementet informerar Vetenskapsrådet om att styrelsen beslutat att verksamheten inom Expertgruppen till stöd för utredning av misstanke om vetenskaplig oredlighet upphör från årsskiftet.
— Det huvudsakliga skälet är att vi anser att instansen bör vara oberoende, säger Gunnel Gustafsson, biträdande generaldirektör på Vetenskapsrådet. Enligt vår instruktion är vi inte ålagda att ha verksamheten som dessutom är resurskrävande.

Inga nya ärenden tas emot från och med den 15 september.

Expertgruppen inrättades 2002 och hade till uppgift att efter anmälan till rektor om misstankar om oredlighet i forskning ge stöd till lärosäten vid utredning av frågor. Gruppen inrättades av styrelsen på initiativ av Vetenskapsrådets Etikkommitté.

Senast uppdaterad: 2008-06-26