Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Förslag om att inrätta kulturforskningsnämnd

Utredning föreslår ny nämnd för kulturområdet. Forskningsnämnden ska med en budget på 150 miljoner stärka kulturområdet.
Kulturutredningen (Ku 2007:06) föreslår att en särskild kulturforskningsnämnd bör inrättas. Kulturområdets behov behöver stärkas och utvecklas enligt utredningen. Enligt förslaget uppskattas nämnden behöva ha ett anslag på 150 miljoner årligen för forskning inom kulturområdet.

Den konstnärliga forskningen som idag ligger under humaniora- och samhällsvetenskap inom Vetenskapsrådet föreslås knytas till den nya nämnden.
Forskningsnämnden ska placeras på en värdmyndighet — vilken är dock ännu inte klart.

Senast uppdaterad: 2008-06-26