Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Konkurrens och mobilitet viktigare än sammanhållen befattningsstruktur

Bild på Björn von Sydow. Foto: Annette Andersson.
Björn von Sydow.
Vetenskapsrådets styrelse anser att konkurrens och mobilitet är viktigare i den akademiska världen än en sammanhållen karriärväg. Det framgår av remissvaret på Ann Numhauser-Hennings befattningsutredning. Arne Johansson,
huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet, som lett arbetet med remissvaret håller dock inte med.
I sin utredning Karriär för kvalitet sou 2007:98 som kom i höstas, förslog Ann Numhauser-Henning en tjänstestruktur för universitet och högskolor som ger en tydlig akademisk karriärväg och ökad trygghet för de yngre forskarna.

Vetenskapsrådet skriver i sitt remissvar att förslaget har en del svagheter. Framför allt vill man inte ställa sig bakom utredningens förslag om en sammanhållen befattningsstruktur med automatisk rätt till prövning för befordran till biträdande professor.

Tydlig karriärväg


Istället anser Vetenskapsrådet att alla anställningar som biträdande professor ska utlysas i öppen konkurrens — annars kan det bli negativa effekter för forskarrörligheten — och för kvaliteten.

Det skiljer sig från det första förslaget som presenterades för Vetenskapsrådets styrelse i slutet av april, ett arbete som leddes av Arne Johansson, huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, i samarbete med övriga ämnesråd och kommittéer (medicin, humaniora och samhällsvetenskap, utbildningsvetenskapliga kommittén och kommittén för forskningens infrastruktur).

— Jag tror att man måste göra det attraktivare för unga forskare att stanna inom akademin. Det behövs en tydlig karriärväg i systemet och det går att lägga ribban på hög kvalitet vid universitet med höga ambitioner om man modifierar Numhauser-Hennings förslag något, säger han.

Men styrelsen tänkte alltså annorlunda.

— Jag anade att det skulle bli rejäla diskussioner — och det blev det, säger Vetenskapsrådets styrelseordförande Björn von Sydow.

— Flertalet ledamöter argumenterade att de sökande inte bara ska bedömas efter kompetens, utan också i konkurrens. Det ligger i linje med Vetenskaprsrådets eget arbete som genomsyras av ständig konkurrens.

Många utredningar


Befattningsutredningen är bara en av många forskningspolitiska utredningar som kommer att synas i regeringens forskningsproposition för 2009—2012 som kommer i höst.

— Det ska bli intressant att se vad regeringens beslut blir till slut. Det kan bli stora förändringar som påverkar hur Vetenskapsrådets stöd till unga forskare kommer att se ut framöver, säger Arne Johansson. Såvida inte Vetenskapsrådet läggs ner, som Madelene Sandström föreslår i sin utredning.

Text: Eva Barkeman
Foto: Annette Andersson
Senast uppdaterad: 2008-06-26