Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Ledare: Förändringens vindar blåser över Vetenskapsrådet

Birgitta Myrman Biträdande informationschef och ansvarig utgivare, Forska
Vetenskapsrådet gör inte längre halvårsbokslut. Det är ändå mycket frestande att göra en halvårssummering — då inte av ekonomin utan av myndigheten och de händelser i vår omvärld som påverkar oss. Och man kan utan överdrift säga att det är förändringens vindar som blåser över Vetenskapsrådet.

Ser man tillbaka på årets första sex månader finner man en rad olika händelser som påverkar Vetenskapsrådet eller som kommer att göra det.

Det började redan i januari då myndigheten flyttade till nya moderna lokaler på Klarabergsviadukten i Stockholm. Lokalerna är anpassade till en funktionsbaserad organisation vars sjösättning startade vid samma tidpunkt. Förändringarna genomförs för att vi ska trimma rutinerna och arbetssätten för att ge bättre service till forskarna i ansökningsprocessen och ge ännu bättre förutsättningar för granskarna att genomföra kvalitetsbedömningen av projektansökningarna. Vi är också i full gång med att bygga upp och utveckla analys- och uppföljningsverksamheten bl.a. med utökad omvärldsanalys. Som en följd av förändringarna pågår även en översyn av ett av Vetenskapsrådets ben, forskningskommunikation. Men allt är naturligtvis inte färdigt. Stora förändringar tar tid och fullt ut kommer organisationen inte att vara genomförd förrän tidigast under 2009.

Men framtidens vindar kan komma att blåsa åt annat håll. Det senaste dryga halvåret har ju varit ovanligt välfyllt med forskningspolitiska utredningar där regeringen vill följa upp och utveckla forskningssystemet. Det är utredningar som direkt eller indirekt kommer att få konsekvenser för Vetenskapsrådet. Redan förra året kom Ann Numhauser Hennings Befattningsutredning. Den kan bl.a. påverka hur Vetenskapsrådet i framtiden ska utlysa tjänster. Något senare kom Dan Brändströms utredning om resursfördelningen av forskningsstöd som också kan få stora konsekvenser för Vetenskapsrådets verksamhet.

Och sist nu den utredning som är direkt avgörande för Vetenskapsrådets framtid, Madelene Sandströms utredning "Forskningsfinansiering — kvalitet och relevans". Utredaren levererar hård kritik mot bl.a. Vetenskapsrådet och föreslår bl.a. en ny myndighet — vilket innebär nedläggning av Vetenskapsrådet med flera myndigheter.

Så nog är det förändringens vindar som blåser över Vetenskapsrådet. Vi ser fram emot en spännande höst. Vi kommer att noga bevaka väderleksrapporterna. Kommer det att blåsa upp till styv kuling? Och vart kommer vinden att blåsa? Svaret får vi då regeringen i höst lägger fram sin forskningsproposition.

Men först sommar och semester! Vi önskar er, alla Forskas läsare, ljumma och sköna vindar och sänder varma tankar till de cirka 500 granskare som satsar sin sommar på att bereda ansökningar så att vi i höst kan meddela vilka av er som beviljats bidrag.

Skön sommar!

Senast uppdaterad: 2008-07-07