Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Lund kammade hem

flest Linnéstöd

Bild på Lunds universitet. Foto: Mikael Risedal.
Lunds universitet klarade sig bäst i Linnés andra ansökningsomgång och har fått stöd till sex Linnémiljöer.
Andra omgången av Linnéstöd är klar. Av 105 sökande får 20 miljöer stöd. Miljöerna representerar alla forskningsområden — medicin, natur- och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap.
Det är andra gången utlysningen görs och liksom förra gången är det Lunds universitet som klarat sig bäst. Lund har fått sex ansökningar finansierade, medan Karolinska institutet och Uppsala universitet har fått tre miljöer vardera. Stockholms och Linköpings universitet har båda fått två miljöer finansierade. Chalmers, Göteborgs universitet, kth, och Umeå universitet har fått stöd till en miljö vardera.

— Trots att det är andra gången vi delar ut Linnéstödet har det inte varit svårt för våra internationella experter att hitta starka miljöer.

Jag ser det som ett bevis på att Sverige är en stark forskningsnation, säger Pär Omling. Det har varit en hård konkurrens och de miljöer som nu valts ut håller verkligen högsta
vetenskapliga kvalitet.

Internationell expertpanel


Ansökningarna har bedömts av en internationell expertpanel. Deltagarna i panelen tyckte att ansökningarna genomgående höll hög kvalitet och att de ofta berörde aktuella samhällsfrågor.

Räckvidden i de frågeställningar som kommer att studeras är stor — från små djurs flyttmönster till vad universum består av. De tjugo miljöerna garanteras 5—10 miljoner årligen under en period på maximalt tio år. Denna utlysning har en budget på ca 140 miljoner per år. Totalt fördelas därmed nära 1,4 miljarder till svenska forskningsmiljöer av högsta vetenskapliga kvalitet.

Läs mer på www.vr.se

Text: Annakarin Svenningsson
Foto: Mikael Risedal
Senast uppdaterad: 2008-06-26