Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Manliga forskare dominerar i medierna

Bild på Maria Edström. Foto: Kristina Karlberg
Maria Edström.
Betydligt fler män än kvinnor intervjuas i massmedier, det gäller inte minst bland forskare. I Danmark och USA har kvinnliga expertdatabanker skapats, för att förändra den skeva representationen.
— I min undersökning som gällde 105 programtimmar på bästa sändningstid i svt och tv4 år 2000, var 80 procent av forskarna som intervjuades män. Bland professorerna var siffran ännu högre, där var representationen 100 procent män, säger Maria Edström lärare på journalistutbildningen i Göteborg som doktorerat med en avhandling om hur män och kvinnor skildras i medier.

Även i andra länder syns fler män än kvinnor i massmedierna. För tre år sedan startades den kvinnliga expertbanken Shesource i usa, som en reaktion på att endast en av tio experter som intervjuades i amerikansk tv var kvinnor.

— Problemet var att tv producenter och journalister inte visste var de skulle leta för att komma i kontakt med kvinnliga experter och forskare, säger Sarah Hogate Bacon mediestrateg för namnbanken Shesource.

Olika kompetens


I Danmark finns sedan tolv år Kvinfos Ekspertdatabase. Den startades av tidningarna Dagbladet och Politiken efter en politisk debatt om sned könsfördelningen i danska medier.

— I vår databas finns omkring 400 forskare. Vi gör extra stora ansträngningar för att få med kvinnor inom forskningsdiscipliner som betraktas som traditionellt manliga, till
exempel terrorism, klimat- och trafikforskning. Föreställningen att kvinnor inte skulle finnas inom vissa ämnesområden, kan jag dementera. Vi har hittills alltid lyckats hitta de kvinnor som vi har letat efter, säger Line Holst Jörgensen redaktör för danska Kvinfos Ekspert-database.

I amerikanska Shesource och danska Ekspertdatabase, är experterna inte enbart knutna till forskning inom universitetsvärlden. Även kvinnor som arbetar inom näringsliv, kulturområden, politik, medier och myndigheter finns representerade.

— Vi har ingen checklista för vilka som ska ingå. Utöver högre utbildning och lång erfarenhet, tittar vi framförallt på särskilda kvalifikationer. Vi vill att databasen ska innehålla kvinnor med olika typer av kompetens. Just nu söker vi särskilt efter experter med annan etnisk bakgrund, säger Line Holst Jörgensen.

Medieträning


Till skillnad från den danska expertbasen, medietränas samtliga kvinnor som ingår i Shesource.

— Det är viktigt att behärska de spelregler som finns i medierna. Att kunna uttala sig tydligt och kortfattat. Och våga tacka ja till intervjuer i direktsändning, säger Sarah Hogate Bacon.
Medieforskaren Maria Edström, tror att en kvinnlig expertdatabas är nödvändig även i Sverige. Som ett komplement till Vetenskapsrådets Expertsvar.

— Jag tror också att kvinnliga forskare behöver medietränas. Känner man sig osäker inför en intervjusituation, kanske man lämnar över till någon högre upp i hierarkin, säger Maria Edström.

— Oftast till en man som är professor.

Text och foto: Kristina Karlberg
Senast uppdaterad: 2008-06-26

Behövs en kvinnlig expertdatabank även i Sverige?

— Inom Vetenskapsrådet är jämställdhetsfrågorna högt prioriterade, säger Gunnel Gustafsson, biträdande generaldirektör på Vetenskapsrådet. Det finns många framstående forskare som är kvinnor. Förslaget att inrätta en expertdatabank förefaller mig vara en god idé. Kanske finns det i det här fallet anledning att lyssna särskilt på de danska erfarenheterna. Det är viktigt att veta hur den utnyttjas och mer generellt om det finns lärdomar att dra av de erfarenheter som görs där.


Fakta:

Shesource innehåller 460 expertprofiler. Databanken drivs och finansieras av The Women´s Funding Network, The White House Project och Fenton Communications. Den används i huvudsak av amerikanska journalister. Det görs cirka 3000 sökningar per månad. Läs mer: www.shesource.org
Kvinfos Ekspertdatabase har drygt 1000 expertprofiler. Den administreras av KVINFO och finansieras av danska kulturministeriet. Databanken används framförallt av medier, myndigheter och föreningar. Det görs 10 000-13 000 sökningar per månad. Läs mer: www.ekspert.kvinfo.dk