Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Nya ledamöter till KFI

Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer, KFI, har fått nya ledamöter som ersätter de fyra som slutar. De nya ledamöterna är: Dick Heinegård, Lunds universitet, Anna Ledin, Formas, Håkan Olsson, Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Henrik Oscarsson, Göteborgs universitet. Utnämningen gäller mellan 1 juli 2008 till och med 31 december 2010.
Senast uppdaterad: 2008-06-26