Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Nylanserad webbplats om djurförsök

I slutet av april nylanserades djurförsök.info. Webbplatsen som funnits sedan början av 2000-talet har fått ny form och nytt fokus.
— Vi har valt att rikta webbplatsen mer mot allmänheten än tidigare. Det finns i dag väldigt lite information om djurförsök för den målgruppen och vilken betydelse djurförsök har för forskningen. Vår ambition är att fylla den luckan, säger Cecilia Johansson, webbredaktör på Vetenskapsrådet.
Vid en användarundersökning som gjordes 2006 innan arbetet med att ta fram en ny sida startade, framkom att språket bedömdes som svårt samt att det var svårt att ta till sig innehållet. Webbplatsen uppfattades som en nyhetssida, men bemötande av djurförsöksdebatten saknades. Undersökningen har således varit grunden till vidareutvecklingen.

Två behov


— Vi bedömde att det fanns två behov att fylla, dels ska webbplatsen fungera som en kunskapsbas om djurförsök, skriven på ett populärvetenskapligt sätt. Det är grunden för att besökaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Den andra biten är att det finns ett informationsglapp i fråga om varför det är viktigt med djurförsök, hur förutsättningarna för forskning ser ut och att faktiskt ge en inblick i verksamheten, säger Cecilia Johansson.

Breddad bas


Webbplatsen har varit ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala och Umeå samt Karolinska Institutet.
— Nu har även Sveriges lantbruksuniversitet, slu, gått in i samarbetet, vilket innebär att vi breddat basen för samarbetet, säger Cecilia Johansson.

Pamela Werner
Senast uppdaterad: 2008-06-25