Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Sju av tio accepterar djurförsök i medicinsk forskning

Fyra av tio tänker spontant på forskning, vetenskap, medicin eller läkemedel när de hör ordet djurförsök visar en opinionsundersökning av allmänhetens syn på djurförsök som Vetenskapsrådet uppdrog åt Vetenskap & Allmänhet att göra.
Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att bevaka försöksdjursfrågor inom forskningen.
Nyligen lanserade Vetenskapsrådet tillsammans med universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Uppsala och Umeå samt Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet en webbplats för djurförsök.

I samband med nylanseringen av webbplatsen lät Vetenskapsrådet göra en opinionsundersökning av allmänhetens inställning till djurförsök för att skapa förutsättningar för en saklig diskussion.

Samma nivå som 1992


Undersökningen som gjordes på drygt tusen personer visar att de flesta tänker på medicinsk forskning när de hör ordet djurförsök, men många tänker även på kosmetika. Trots att kosmetikatester varit förbjudet sedan 2004 tror tre av tio att det görs i Sverige.

Vid en argumenterande fråga svarar sju av tio att de tycker djurförsök är acceptabelt i medicinsk forskning när det är i syfte att finna bot för sjukdomar. Det är samma nivå som den senaste undersökningen från 1992 visade på.

Läs hela rapporten på www.vr.se

Pamela Werner
Senast uppdaterad: 2008-06-25