Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Vetenskapsrådet ger sex ERC-sökande pengar

Svenska Vetenskapsrådet erbjuder sex unga forskare med svenska projekt finansiering under de kommande fem åren. Forskarna föll, trots internationell topprankning, på målsnöret i European Research Councils, ERC:s första utlysning.
Vetenskapsrådet gör gemensam sak med Frankrike, Italien, Schweiz och Spanien och stödjer via en särskild riktad utlysning de unga forskare som rankats mycket högt men som inte fått medel i den nyss avslutade första utlysningen av erc Starting Grans. För Sveriges del innebär det att utöver de elva svenskar som fick medel kommer ytterligare sex forskare ha möjlighet att genom en förenklad ansökningsprocess få ett rambidrag på upp till två miljoner kronor årligen under fem år.

De sex unga forskarna som utlysningen gäller har lyckats meritera sig i en benhård internationell konkurrens bland totalt över 9000 sökande.  

— Det var ett hårt tryck på erc:s första ansökningsomgång för unga forskare och de nationella tilläggssatsningarna är ett bevis på det värde forskningsfinansiärerna tillmäter den här typen av internationell granskning, menar Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

De sex forskarna är Fredrik Bäckhed, från Göteborgs universitet,
Jonas Larsson från Lunds universitet, Nathaniel Robinson från Linköpings universitet och Anna Krook, Jonas Muhr och Qiang Pan Hammarström, från Karolinska institutet.

Annakarin Svenningsson
Senast uppdaterad: 2008-06-26