Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Bildens datagrafik av ett mikroskopiskt svart hål i rymden observerades via Cerns nya 27 kilometer långa accelerator LHC. Foto: Cern
Efter forskningspropositionen: Det är framförallt universiteten och högskolorna som får kraftigt ökade resurser i regeringens forskningsproposition, men ...
Lena Gustafsson, vice generaldirektör vid Vinnova: Foto: Vinnova
Norden satsar på spetsforskning inom klimat, energi och miljö. Med ett gemensamt program på totalt 480 miljoner kronor under fem år vill de nordiska länderna ...
Varg. Foto: Jacob P. Halaska
Såväl i Europa som i Nordamerika är det vanligt att offentliga forskningsfinansiärer prioriterar vissa forskningsområden i särskilda utlysningar och program. ...
false
Oberoende av hur mycket svenska forskare samarbetar med internationella kolleger citeras ändå svenska vetenskapliga publikationer i lägre omfattning än ...