Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Inom ett projekt som fått medel från  ASTRONET studerar forskarna hur stjärnor bildas
ERA-net har blivit en populär samarbetsform för europeiska forskningsfinansiärer. Målet är att utveckla Europa från fragmenterad till koordinerad forskningsregion. ...
mobiltelefon. Foto: Frida Frykler /SXC
Vetenskapsrådets stora utlysning, som öppnade i mitten av februari, innebär en del nyheter. Hit hör möjligheten att söka bidrag inom fem forskningsområden ...
Gunhild Rosqvist, ledamot i Svenska kommittén för Internationella polaråret. Foto: Henrik Törnberg
Det internationella polaråret har breddat och intensifierat den svenska polarforskningen. Ämnesområden som samhälls-vetenskap och humaniora finns med som ...
KI:s universitetsbibliotek. Foto: Magnus Aldemark
Stödet för principen om open access — fritt tillgängliggörande av forskningsresultat — är brett i Europa. Räkna med att alla större europeiska forskningsfinansiärer, ...