Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Howard Jacobs, foto Siv Engelmark
En konferens om forskning inleder det svenska ordförandeskapet i EU. Målet är att lägga grunden för Europas framtida forsknings- och innovationspolitik.
Albatross, foto: Susanne Åkesson
Tio nya prioriteringar av infrastrukturprojekt är med i den europeiska infrastrukturorganisationen ESFRI:s uppdaterade vägvisare. Svenska forskare som ...
Liz Allen från Wellcome Trust
I maj arrangerade ämnesrådet för medicin sin andra internationella konferens på temat forskning om forskningens betydelse för samhället. Konferenserna ...
Ann-Mari Fransson, forskarassistent vid Lunds universitet
Mellan 2003 och 2005 delade Vetenskapsrådet ut bidrag till forsk-ningsprojekt som klassades som riskprojekt. Forska har undersökt hur det gick för några ...