Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation
Öppnad skattkista med vetenskapliga tidskrifter. Foto: Jan Wikner
Från och med nästa års utlysning ska den forskning som helt eller delvis finansieras från Vetenskapsrådet publiceras enligt Open Access (OA), det vill ...
Ung muslimsk kvinna i slöja. Foto: Ruth Livingstone
Hur ungdomar med en pan-islamisk identitet ser på livet i ett modernt samhälle i allmänhet och på äktenskapet i synnerhet — kring det kretsar ett av de ...
Håkan Billig slutar som huvudsekreterare för medicin vid Vetenskapsrådet. Foto: Stefan Borgius
I Sverige går utvecklingen mot politikerstyrda strategiska satsningar, i EU mot ökat intresse för fri grundforskning. Så beskriver Håkan Billig den kursändring ...
Utsikt från Europeiska universitetsinstitutet, EUI, utanför Florens. Foto: Åsa Eriksson
Louise Bergström är en av 500 doktorander vid Europeiska universitetsinstitutet, EUI, som ligger på en kulle utanför Florens. Hon är inne på tredje året ...