Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Framhäv dig själv i Bryssel

Inför intervjuerna i Bryssel får de forskare som lyckats i första steget av ERC:s Starting Grants träna presentationsteknik på Vetenskapsrådet. Detta för att svenska forskare har varit ganska dåliga på att framhäva sig själva och sin forskning vid intervjuerna.
— Många har gjort misstaget att tro att en bra ansökan är tillräckligt för att nå framgång och att projektet talar för sig själv. Men så är inte fallet, säger Anna Sjöström Douagi, som är erc:s kontaktperson på Vetenskapsrådet.

Det är oerhört viktigt att forskaren lyckas övertyga panelen om att det är ett innovativt projektförslag och att hon har det som krävs för att bli en framgångsrik forskningsledare, understryker hon.

— Att målgruppsanpassa sitt budskap är avgörande för att väcka intresse. Panelen består av välrenommerade och erkända forskare inom området men de är inte alla experter på just ditt fält.

En av dem som tränade de forskare som gick vidare i förra omgången av utlysningen var Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet och tidigare ledamot i en av Starting Grants paneler.

— Intervjun kan vara avgörande för forskare vars ansökan ligger nära skiljelinjen i rankningslistan, säger Bengt Gustafsson.

Han råder forskarna att hålla presentationerna kort, fokusera på kärnpunkterna inom sina projekt och vara beredda att svara på frågor om varför just deras projekt ska beviljas finansiering, hur forskningsläget ser ut inom området, hur projektet kan bidra till utvecklingen där samt vilka förväntningar respektive förhoppningar de har med projektet.

— Undvik också att presentera ett smörgåsbord av idéer och metoder. Fokusera istället på de allra viktigaste. Panelen har ju lusläst den fullständiga ansökan och är därmed väl insatt i projektet i sin helhet.

Christian Forssén från Chalmers är en av de Sverigebaserade forskare som fick stöd i förra omgången av Starting Grants. Han uppmanar forskarna att framhålla de starka punkterna i projektförslaget men också vara beredda på frågor om eventuella svagheter.

— Man bör även göra en korrekt avvägning mellan beskrivningen av ens tidigare prestationer och presentationen av själva projektet, tilläger han.

Professor Sven Stafström, ny huvudsekreterare för natur- och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet, rekommenderar forskarna att hitta en balans mellan högriskprojekt och projekt som har större sannolikhet att lyckas när de presenterar sina idéer för panelen.

— Det innovativa är explicit efterfrågat men man bör inte underskatta värdet av ett säkert kort.

ERC utlyser nya bidrag till unga
En ny utlysning av det europeiska forskningsrådet ERC:s Starting Grants kommer att publiceras sommaren 2010.

Starting Grants har till syfte att identifiera de mest framstående unga forskarna i Europa och hjälpa dem att etablera sig som forskningsledare. Bidragen är på upp till 2 miljoner euro under upp till fem år. Projekt inom samtliga ämnesområden finansieras, fördelningen i procent är 39 till Physical Science & Engineering 34 till Life Sciences, 14 till Social Sciences and Humanities samt 13 till Interdisciplinary domains.

En del villkor har ändrats sedan förra utlysningen. Behöriga är nu de som har disputerat för 2—10 år sedan. De sökande bedöms antingen som Starters (2—6 år sedan disputation) eller Consolidators (6—10 år sedan disputation).

Enda bedömningsgrunden är vetenskaplig excellens. Urvalsprocessen sker i två steg. De sökande skickar in en fullständig projektansökan med CV, synopsis, forskningsplan och beskrivning av forskningsmiljö. De som går vidare till steg två får presentera sin forskning för en expertpanel i Bryssel, se artikeln här intill. De forskare vars ansökningar inte når upp till kvalitetströskeln vid steg ett får inte söka nästa år.

ERC bildades 2007 som en del av EU:s sjunde ramprogram (2007—2013) och väntas bevilja 1 400 ansökningar inom detta. Förutom att finansiera unga forskare satsar ERC på etablerade forskare genom utlysningen Advanced Grants, där en ny omgång utlyses i höst.

Text: Ana Beramendi

Senast uppdaterad: 2010-06-30