Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Gästprofessorn som analyserat kaos

Den franske matematikern Jean-Christophe Yoccoz är årets Tage Erlanderprofessor. Den 12 maj installerades han vid KTH i Stockholm.
Fenomen i naturen och tekniska applikationer kan ofta beskrivas med olika matematiska modeller, exempelvis för att visa hur solsystemet eller djurpopulationer utvecklas över tid. Jean-Christophe Yoccoz, professor vid Collège de France i Paris, är världsledande inom att utveckla och förstå dessa så kallade dynamiska system. Som Tage Erlanderprofessor kommer att tillbringa merparten av sin tid vid Mittag-Lefflerinstitutet i Stockholm.

— Jag var där för tio år sedan och atmosfären är verkligen underbar, du kan träffa andra forskare och diskutera matematik i mindre grupper. Samarbeten ger mycket mer om det går att få till personliga möten och kan tillbringa längre perioder tillsammans, speciellt inom matematik där det tar tid att hitta nya lösningar på problem.

Vilka matematiska utmaningar kommer du att arbeta med?

— Dynamiska system beskriver en lång rad olika fenomen, och det finns mycket vi inte förstår inom det stora området som rymmer allt från ganska enkla system till kaos. Vi hinner kanske inte så långt på ett år, men man vet aldrig. När jag började forska fanns det tre stora "olösliga" matematiska problem, men nu återstår bara Riemannhypotesen — både Fermats stora sats och Poincarés förmodan är lösta. Det visar på styrkan i att matematiker idag samarbetar och hjälper varandra allt mer.

Många matematiker säger att de strävar efter skönhet i sin forskning. Vilken är den vackraste matematik du skapat?

— Jag är nog mest stolt över min matematiska analys av stabiliteten hos cirkelavbildningar, en modell som beskriver plana rotationer. Det vackra är att det är en komplett lösning av problemet som inte lämnar några delar olösta. Annars är nog det som används mest de analysmodeller jag utvecklat inom kaosteori för att studera fraktaler som Mandelbrotmängden. Med de här så kallade Yoccoz-pusslen går det om inte annat att skapa vackra geometriska figurer.

Text: Andreas Nilsson

Senast uppdaterad: 2010-06-30