Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Hård konkurrens i Vetenskapsrådets stora utlysning

Vetenskapsrådets stora årliga utlysning stängde i mars—april, datumen var olika för de olika ämnesområdena. Totalt inkom cirka 4 548 ansökningar. Av dem gäller

• 986 humaniora och samhällsvetenskap (år 2009 var siffran 1073)
• 32 konstnärlig forskning och utveckling (eget område från i år)
• 1 280 medicin och hälsa (år 2009 var siffran 1397)
• 1 842 naturvetenskap och teknikvetenskap (år 2009 var siffran 1785)
• 323 utbildningsvetenskap (år 2009 var siffran 358)
• 85 forskningens infrastrukturer (år 2009 var siffran 95)

Alla siffror är preliminära.

Ansökningarna granskas och bedöms i beredningsgrupper och i vissa fall av externa granskare. Beslut om vilka som beviljas stöd publiceras på Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se i början av november.

Senast uppdaterad: 2010-06-30