Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Ledare: Vi ska förbättra det bästa vi har

Ledare av Pär Omling, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Tomma föreläsningssalar, övergivna skrivbord och telefonsvarare som meddelar att den ni söker är på semester — sommar på universitetet är en lågintensiv tid. Fast helt stämmer inte bilden. För en del av de där forskarna som är på semester, de avsätter flera veckor av sin ledighet till att granska forskningsansökningar. De runt 4 500 ansökningar som Vetenskapsrådets stora gemensamma utlysning i våras resulterade i engagerar mer än 400 granskare, de flesta från Sverige, en del från andra länder.

Att varje ansökan bedöms av forskare som är kunniga inom det fält ansökan gäller är en förutsättning för att Vetenskapsrådet ska kunna bedriva sin verksamhet. Utan sakkunnig granskning — peer review — skulle vår forskningsfinansiering mista sin legitimitet. Metoden kan och har kritiserats, bland annat för att missgynna nyskapande och tvärvetenskaplig forskning. Detta är brister det är viktigt att vara uppmärksam på och försöka bemästra. Trots dem är peer review idag den tveklöst bästa metoden för att identifiera den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet.

En tidskrävande process är det. Framstående forskare avsätter många arbetstimmar för att granska ansökningar. Mycket tid ligger också bakom själva ansökningarna. Men till den övervägande delen handlar det om tid som sätter sitt avtryck i forskning, inte om tid som spills bort. När du skriver en ansökan tvingas du ofta reflektera kring din teori- och idéutveckling, inhämta nya kunskaper och utöka ditt nätverk. När du bedömer en ansökan breddar du din kännedom om forskningsfältet.

Men självklart finns det moment i vår ansökningsberedning som kan förbättras. Vi är mycket angelägna om att det ska vara så enkelt som möjligt att söka pengar härifrån. Vi vill att förfarandet kring ansökningar ska vara effektivt i alla led, både för dem som söker, dem som granskar och dem som administrerar. Av den anledningen har vi på Vetenskapsrådet nu inrättat ett forum för att utveckla och kvalitetssäkra beredningsprocessen. Jag ser fram emot hur vi ska kunna förenkla och förbättra vårt ansökningssystem.

Det här numret av Forska blir det sista. Sju år har gått sedan tidningen startades och det är nu dags för oss på Vetenskapsrådet att tänka nytt, att söka nya sätt att kommunicera forskningspolitik, forskningsfinansiering och forskningsinformation. På vår webbplats kan du alltid hitta aktuell information som rör Vetenskapsrådets verksamhet.

Med det önskar jag en glad sommar!

Senast uppdaterad: 2010-06-30