Vetenskapsrådet
Forska logga
En tidning från Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Sekretariat ska bereda väg för hållbar utveckling

För att underlätta svenska forskares väg in i internationella forskningsprogram för hållbar utveckling har ett nytt sekretariat inrättas. Bakom Swedish Secretariat for Global Environmental Earth System Sciences, SSEESS, står Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Vetenskapsrådet, FAS, Formas och Vinnova.

Internationellt finns tvärvetenskapliga forskningsprogram som bedriver arbete inom området Global Environmental Change på bred front, till exempel International Council for Science, icsu. Trots att många svenska forskare verkar i frontlinjen av forskningsfält som berör hållbar utveckling deltar få av dem i dessa internationella forskningsprogram. En anledning är att svensk forskning är annorlunda strukturerad, till exempel vad gäller finansiering.

Förhoppningen är att det nya sekretariatet ska etablera sig som pålitlig och tillgänglig informationskälla

Senast uppdaterad: 2010-06-30